Description

rechten die rechtstreeks aan een individu toekomen (in tegenstelling tot afgeleide rechten)