Description

права што му припаѓаат директно на поединецот (наспроти изведените права)