Description

rettigheder, som tilfalder enkeltpersoner direkte (i modsætning til afledte rettigheder)