Description

práva přímo nabytá jednotlivcem (na rozdíl od odvozených práv)