Description

Права, които лицата получават пряко (за разлика от производните права).