Description

Бранитељке и бранитељи женских људских права су жене свих узраста које се ангажују у промоцији и заштити свих људских права и основних слобода и сви људи који се ангажују у одбрани права жена и родне равноправности, било појединачно или заједно са другима. Бранитељке и бранитељи женских људских права раде под заштитом декларације о праву и одговорности појединаца, група и органа друштва да унапређују и штите универзално призната људска права и основне слободе, иначе познатој као Декларација о бранитељима људских права из 1999. године

Additional notes and information

Бранитељке и бранитељи женских људских права се суочавају са истим врстама ризика као и сви они који раде на томе да подржавају права људи, заједница и животне средине, али су такође жене изложене родно специфичним ризицима које су на мети родно заснованог насиља. То је можда због чињенице да се бранитељке женских људских права перципирају као супротност прихваћеним социокултурним нормама, традицијама и стереотипима о женствености и улози и статусу жена у друштву. Њихов рад се често доживљава као изазов традиционалним представама о породици