Description

kobiety w każdym wieku, które angażują się w promowanie i obronę wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz wszyscy ludzie angażujący się w obronę praw kobiet i równości płci, zarówno indywidualnie, jak i wspólnie z innymi. Obrończynie praw człowieka przysługujących kobietom działają pod opieką Deklaracji ONZ w sprawie praw i odpowiedzialności jednostek, grup i organów społeczeństwa w zakresie promocji i ochrony powszechnie uznanych praw człowieka i podstawowych wolności, znanej także jako Deklaracja w sprawie obrońców praw człowieka z 1999 roku

Additional notes and information

Obrońcy praw człowieka przysługujących kobietom mierzą się z takimi samymi rodzajami ryzyka jak wszyscy obrońcy pracujący dla ochrony praw osób, społeczności i środowiska, ale także jak kobiety są narażone na ryzyko zależne od płci i są celem przemocy ze względu na płeć. Może to być spowodowane tym, że są postrzegane jako przeciwniczki akceptowanych norm społeczno-kulturowych, tradycji i stereotypów dotyczących kobiecości oraz roli i statusu kobiet w społeczeństwie. Ich praca często jest postrzegana jako podważająca tradycyjne pojęcia dotyczące rodziny.