Description

Braniteljice i branitelji ženskih ljudskih prava su žene svih uzrasta koje se angažuju u promociji i zaštiti svih ljudskih prava i osnovnih sloboda i općenito svi ljudi koji se angažuju u odbrani prava žena i rodne ravnopravnosti, bilo pojedinačno ili zajedno sa drugima.

Additional notes and information

Braniteljice i branitelji ženskih ljudskih prava rade pod zaštitom deklaracije o pravu i odgovornosti pojedinaca, grupa i organa društva da unapređuju i štite univerzalno priznata ljudska prava i osnovne slobode, inače poznatoj kao Deklaracija o braniteljima ljudskih prava iz 1999. godine. Braniteljice i branitelji ženskih ljudskih prava se suočavaju sa istim vrstama rizika kao i svi oni koji rade na tome da podržavaju prava ljudi, zajednica i životne sredine, ali su također žene izložene rodno specifičnim rizicima koje su na meti rodno zasnovanog nasilja. To je možda zbog činjenice da se braniteljice ženskih ljudskih prava percipiraju kao suprotnost prihvaćenim sociokulturnim normama, tradicijama i stereotipima o ženstvenosti i ulozi i statusu žena u društvu. Njihov rad se često doživljava kao izazov tradicionalnim predstavama o porodici.