Description

kõigis vanuses naised, kes tegelevad naiste inimõiguste ja põhivabaduste kaitsmisega ja edendamisega kas individuaalselt või mõnes organisatsioonis, ja kõik inimesed, kes tegelevad naiste õiguste kaitsega ja panustavad soolisse võrdõiguslikkusesse kas individuaalselt või koos teistega. naiste inimõiguste kaitsjad tegutsevad deklaratsiooni üksikisikute, rühmituste ja ühiskonnagruppide õiguse ja vastutuse kohta edendada ja kaitsta universaalseid inimõigusi ja põhivabadusi kaitse all, mis on ka tuntud kui inimõiguste kaitsjaid käsitlev deklaratsioon (1999)

Additional notes and information

Naiste inimõiguste kaitsjad kogevad samu riske nagu kõik teised, kes astuvad välja inimeste, kogukondade ja keskkonna õiguste eest, kuid lisaks on neil täiendav risk seetõttu, et nad on naised. Sageli nähakse neid soonormide lõhkujatena ja traditsioonilise perekonna lõhkujatena.