Description

ženy jakéhokoli věku, které se zapojují do prosazování a ochrany všech lidských práv a základních svobod, a všechny osoby, které se zapojují do obrany práv žen a do snah o dosažení genderové rovnosti, a to buď samostatně, nebo společně s jinými; obhájkyně lidských práv žen jednají pod ochranou Deklarace o právu a povinnosti jednotlivců, skupin a společenských orgánů prosazovat a chránit všeobecně uznávaná lidská práva a základní svobody, známé také pod názvem Deklarace o obhájcích lidských práv z roku 1999

Additional notes and information

Obhájkyně lidských práv žen čelí stejným druhům rizik, jako všichni obhájci, kteří svou činností prosazují lidská práva a práva společenství a životního prostředí, ale jako ženy jsou zároveň vystaveny zvláštním nebezpečím daným jejich pohlavím a jsou cílem genderově podmíněného násilí. Příčinou může být to, že se zdánlivě protiví přijatým společenským a kulturním normám, tradicím a stereotypům ohledně ženskosti a úlohy a postavení žen ve společnosti. Jejich práce je často vnímána jako zpochybnění tradičních představ o rodině.