Description

femei de toate vârstele care sunt angajate în promovarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și toți oamenii angajați în apărarea drepturilor femeilor și egalitatea de gen, în mod individual sau în asociere cu alții. Apărătorii drepturilor omului specifice pentru femei acționează sub egida Declarației privind dreptul și responsabilitatea indivizilor, grupurilor și organismelor societății de a promova și proteja drepturile și libertățile fundamentale ale omului universal recunoscute cunoscute ca „Declarația apărătorilor drepturilor omului”, 1999

Additional notes and information

apărătorii drepturilor omului pentru femei se confruntă cu aceleași tipuri de riscuri ca apărătorii drepturilor omului, comunităților și mediului. În plus femeile sunt expuse la riscuri specifice genului și sunt ținta violenței de gen. Acest lucru s-ar putea datora faptului că apărătorii drepturilor femeilor sunt percepuţi ca fiind în opoziție cu normele, tradițiile și stereotipurile socioculturale acceptate despre feminitate și rolul și statutul femeilor în societate. Se consideră că munca lor constituie o provocare pentru noțiunile tradiționale ale familiei.