Description

visu vecumu sievietes, kas iesaistās visu cilvēktiesību un pamatbrīvību veicināšanā un aizsardzībā, un visi cilvēki, kas iesaistās sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības aizstāvēšanā vai nu individuāli, vai kopā ar citiem. Sieviešu cilvēktiesību aizstāvju rīcību aizsargā Deklarācija par atsevišķu personu, grupu un sabiedrības iestāžu tiesībām un atbildību veicināt un aizsargāt vispārēji atzītas cilvēktiesības un pamatbrīvības, saukta par 1999. gada Deklarāciju par cilvēktiesību aizstāvjiem

Additional notes and information

Cilvēktiesību aizstāves sievietes saskaras ar tādiem pašiem riskiem kā visi aizstāvji, kas darbojas, lai cīnītos par cilvēku, kopienu un vides tiesībām, taču kā sievietes viņas ir pakļautas dzimumspecifiskiem riskiem un ir dzimumvardarbības mērķi. Tam par iemeslu var būt uzskats, ka cilvēktiesību aizstāves sievietes darbojas pretēji pieņemtajām sociālajām un kultūras normām, tradīcijām un stereotipiem par feminitāti un sievietes lomu un statusu sabiedrībā. Viņu darbu bieži vien uzskata par ģimenes tradicionālo vērtību apstrīdēšanu.