Description

azok a bármilyen korosztályhoz tartozó nők, akik szerepet vállalnak valamennyi emberi jog és alapvető szabadság előmozdításában és védelmében, valamint mindazok, aki akár egyénileg, akár másokkal egyesülve szerepet vállalnak a nők jogainak és a nemek közötti egyenlőségnek a védelmében. A női emberi jogi jogvédők az egyének, a csoportok és a társadalmi szervek egyetemesen elismert emberi jogok és alapvető szabadságok elősegítését és védelmét érintő jogáról és felelősségéről szóló nyilatkozat (más néven a emberi jogi jogvédők védelméről szóló 1999. évi nyilatkozat) védelme alatt állnak.

Additional notes and information

a női emberi jogi jogvédők ugyanolyan típusú kockázatokkal néznek szembe, mint minden jogvédő, aki emberek, közösségek és a környezet jogainak tiszteletben tartása érdekében munkálkodik, nőként azonban a nemükhöz kapcsolódó kockázatoknak is ki vannak téve, és nemi alapú erőszak célpontjai. Ez adódhat abból, hogy úgy tekintik, a női emberi jogi jogvédők szembenállnak a feminitás, valamint a nők társadalmi szerepe és státusza tekintetében elfogadott társadalmi-kulturális normákkal, hagyományokkal és sztereotípiákkal. Munkájukra gyakran úgy tekintenek, hogy az megkérdőjelezi a hagyományos családfelfogást.