Description

Kaikenikäiset naiset, jotka osallistuvat kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämiseen ja puolustamiseen, ja kaikki ihmiset, jotka osallistuvat naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon puolustamiseen joko yksittäin tai yhdessä muiden kanssa. Naisten ihmisoikeuksien puolustajat toimivat yksilöiden, ryhmien ja yhteiskuntaelinten oikeudesta ja velvollisuudesta edistää ja suojella yleismaailmallisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia annetun julistuksen eli ihmisoikeuksien puolustajista annetun julistuksen suojeluksessa.

Additional notes and information

Naisten ihmisoikeuksien puolustajilla on samantyyppisiä riskejä kuin kaikilla ihmisten oikeuksien puolesta työskentelevillä ihmisillä, yhteisöillä ja ympäristöillä, mutta he altistuvat lisäksi naisina sukupuolikohtaisille riskeille ja ovat sukupuolittuneen väkivallan kohteita. Tämä voi johtua siitä, että naisten ihmisoikeuksien puolustajien katsotaan olevan vastakkaisia hyväksytyille sosiokulttuurisille normeille, perinteille ja stereotypioille feminiinisyydestä ja naisten roolista yhteiskunnassa. Heidän työnsä katsotaan usein kyseenalaistavan perheen käsitteen.