Description

ženske vseh starosti, ki se ukvarjajo s spodbujanjem in varovanjem vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin, in vsi ljudje, ki se ukvarjajo z zagovarjanjem pravic žensk in enakosti spolov, bodisi posamično ali v povezavi z drugimi. Zagovorniki človekovih pravic žensk delujejo pod varstvom Deklaracije o pravici in odgovornosti posameznikov, skupin in družbenih organizacij za spodbujanje in varstvo splošno priznanih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, sicer znano kot Deklaracija o zagovornikih človekovih pravic iz leta 1999

Additional notes and information

Zagovornice človekovih pravic žensk se srečujejo z enakimi vrstami tveganj kot vsi zagovorniki, ki branijo pravice ljudi, skupnosti in okolja, vendar so kot ženske izpostavljene tudi spolno specifičnim tveganjem in so tarča nasilja na podlagi spola. Vzrok je lahko v dejstvu, da se zagovornice človekovih pravic žensk vidi kot tiste, ki nasprotujejo sprejetim družbenokulturnim normam, tradicijam in stereotipom o ženskosti ter vlogi in statusu žensk v družbi. Njihovo delo je pogosto videno kot kritično prevpraševanje tradicionalnih pojmov družine.