Description

mná de gach aois a ghlacann páirt i gcur chun cinn agus i gcosaint gach ceart an duine agus saoirse bhunúsach, agus gach duine a bhíonn gníomhach chun cearta na mban agus comhionannas inscne a chosaint, ina n-aonar nó i gcomhar le daoine eile. Gníomhaíonn WHRDanna faoi choimirce an Dearbhaithe maidir le Ceart agus Freagracht Daoine Aonair, Grúpaí agus Orgáin na Sochaí chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha Aitheanta go hUilechoiteann, ar a dtugtar an Dearbhú um Chosantóirí Chearta an Duine 1999

Additional notes and information

Bíonn na cineálacha céanna riosca ag WHRDanna a bhíonn ag gach cosantóir a oibríonn chun cearta daoine, pobail agus an chomhshaoil ​​a choimeád, ach freisin, mar mhná, tá siad faoi rioscaí inscne-shonracha agus tá siad ina spriocanna d'fhoréigean inscne. D'fhéadfadh sé seo a bheith amhlaidh toisc go mbítear den tuairim go bhfuil WHRDanna in aghaidh norm, traidisiún agus steiréitíopaí soch-chultúrtha a nglactar leo i dtaca le feimineachas agus ról agus stádas na mban sa tsochaí. Is minic a bhreathnaítear ar a gcuid oibre mar dhúshlán i gcoinne choincheapa traidisiúnta an teaghlaigh.