Description

Различите групе људи унутар дате културе, контекста и историје које су у ризику да буду изложене многострукој дискриминацији, усљед међусобног дјеловања различитих личних карактеристика или основа, попут пола, рода, старосне доби, етницитета, религије или увјерења, здравственог статуса, инвалидитета, сексуалне оријентације, родног идентитета, образовања или личне зараде (прихода), или живота на различитим географским локацијама. Припадност таквим групама или чак мишљење да припадају њима повећава ризик од неједнакости у погледу приступа правима и коришћења услуга и добара у разним доменима, попут приступа образовању, запошљавању, здравству, социјалној и стамбеној помоћи, те заштити од насиља у породици или институционалног насиља и правди.