Description

grup de oameni dintr-o anumită cultură, context sau perioadă istorică expuși la riscul de discriminare multiplă datorită interacțiunii unor caracteristici sau trăsături individuale diferite precum sex, gen, vârstă, etnie, religie sau credință, starea sănătății, handicap, orientare sexuală, identitate de gen, educație, venit, sau datorită localizării lor geografice.

Additional notes and information

Apartenența sau chiar percepția de apartenență la un asemenea grup mărește riscul de inegalități în privința accesului la drepturi, servicii și produse în diverse domenii, de exemplu accesul la educație, locuri de muncă, sănătate, asistență socială și locativă, protecție împotriva violenței domestice sau instituționale și justiție.