Description

adott kultúrán, környezeten és történelmen belüli személyek különböző csoportja, amelynek esetében különféle személyes jellemzők vagy indokok – például biológiai vagy társadalmi nem, életkor, etnikai hovatartozás, vallás vagy meggyőződés, egészségi állapot, fogyatékosság, szexuális irányultság, nemi identitás, iskolai végzettség vagy jövedelem, illetve különböző földrajzi helyeken lakás – kölcsönhatása miatt fennáll a többszörös megkülönböztetés kockázata

Additional notes and information

Az ilyen csoporthoz való tartozás vagy akár az ilyen csoporthoz való tartozás vélelmezése növeli az egyenlőtlenségek kockázatát a jogokhoz való hozzáférés, valamint az áruk és szolgáltatások igénybevétele tekintetében számos területen, így például az oktatáshoz, a foglalkoztatáshoz, az egészségügyhöz, a szociális és a lakhatási támogatáshoz való hozzáférés, a kapcsolati vagy intézményes erőszakkal szembeni védelem, valamint az igazságszolgáltatás területén.