Description

Tietyssä kulttuurissa, kontekstissa ja historiassa oleva ihmisryhmt, jotka ovat vaarassa joutua moniperusteisen syrjinnän kohteeksi erilaisten henkilökohtaisten ominaisuuksien tai syiden, kuten biologisen ja sosiaalisen sukupuolen, iän, etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin, koulutuksen tai tulojen tai eri maantieteellisissä paikoissa asumisen vuoksi

Additional notes and information

Tällaiseen ryhmään kuuluminen tai jopa vain oletus tällaiseen ryhmään kuulumisesta lisää riskiä epätasa-arvosta oikeuksien saatavuudessa ja palvelujen ja tavaroiden käytössä monilla aloilla, kuten pääsyssä koulutukseen, työhön, terveydenhoitoon, sosiaali- ja asumistukeen, suojeluun perheväkivallalta tai institutionaaliselta väkivallalta ja oikeussuojaan.