Description

Inimrühmad konkreetses kultuuris, kontekstis ja ajas, kellel on oht sattuda läbipõimuva diskrimineerimise ohvriks isiklike omaduste või tunnuste koosmõju tõttu, nt sugu, vanus, rahvus, usutunnistus või veendumused, terviseseisund, puue, seksuaalne identiteet, sooidentiteet, haridus või sissetulek, elamine mitmes erinevas paigas

Additional notes and information

Sellisesse rühma tegelik või teiste tajutav kuulumine suurendab ebavõrdsuse ohtu seoses juurdepääsuga õigustele, teenustele ja kaupadele eri valdkondades, nagu näiteks haridus, töötamine, tervis, sotsiaal- ja eluasemeabi, kaitse koduvägivalla või institutsionaalse vägivalla eest ning õigusemõistmine.