Description

skupina osob, která se odlišuje od dané kultury, vymyká se z daného kontextu a historie a je ohrožena vícenásobnou diskriminací z důvodu odlišných osobních vlastností či z důvodů, jako je pohlaví, gender, věk, etnická příslušnost, náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní stav, zdravotní postižení, sexuální orientace, genderová identita, vzdělání nebo příjem nebo skutečnost, že dané osoby žijí v určité lokalitě

Additional notes and information

Příslušnost, byť i domnělá, k takové skupině zvyšuje riziko nerovnosti v přístupu k právům a užívání služeb a výhod v různých oblastech, například v přístupu ke vzdělání, zaměstnání, zdravotním službám, sociální pomoci a pomoci v oblasti bydlení, ochraně před domácím či institucionálním násilím a ke spravedlnosti.