Description

gruppe af personer, der er udsat for højere risiko for fattigdom, social udstødelse, forskelsbehandling og vold end den generelle befolkning, herunder, men ikke begrænset til, etniske minoriteter, indvandrere, handicappede, ældre og børn

Additional notes and information

Sårbarhed over for forskelsbehandling og marginalisering er en konsekvens af sociale, kulturelle, økonomiske og politiske forhold og ikke et forhold, der er forbundet med visse grupper af personer. Kvinder og piger, der tilhører disse grupper, udsættes ofte for forskelsbehandling og kønsbaseret vold. De har imidlertid begrænset adgang til beskyttelse, støtte og genoprejsning, når deres rettigheder krænkes. Nyere forskning, der vedrører stereotype kønsroller og kønsbaserede holdninger og deres diskriminerende indvirkning på kvinder, fremhæver, at kvinder ikke er sårbare fra naturens hånd, men lider under, at de er blevet sat i en ugunstig position.