Description

tādu personu grupas, kas saskaras ar augstāku nabadzības, sociālās atstumtības, diskriminācijas un vardarbības risku nekā pārējie iedzīvotāji un kas cita starpā ietver etniskās minoritātes, migrantus, personas ar invaliditāti, izolētus vecus cilvēkus un bērnus

Additional notes and information

Neaizsargātība pret diskrimināciju un marginalizāciju ir sociālu, kultūras, ekonomikas un politikas apstākļu sekas, nevis konkrētas personu grupas iezīme. Šīm grupām piederošās sievietes un meitenes bieži vien ir pakļautas multiplai diskriminācijai un dzimumbalstītai vardarbībai. Tomēr, kad viņu tiesības netiek ievērotas, viņām ir ļoti ierobežota piekļuve aizsardzībai, atbalstam un kompensācijai. Nesenie pētījumi par stereotipiskām dzimumu lomām un attieksmēm un to diskriminējošo ietekmi uz sievietēm uzsver, ka sievietes nav neaizsargātas pēc būtības, bet gan cieš no uzspiestas nelabvēlīgas situācijas.