Description

olyan személyek csoportja, akik az átlagos lakosságnál jobban ki vannak téve a szegénység, a társadalmi kirekesztés, a hátrányos megkülönböztetés és az erőszak veszélyének, ideértve mások mellett az etnikai kisebbségeket, a migránsokat, a fogyatékossággal élő személyeket, az elszigetelve élő időseket és a gyermekeket

Additional notes and information

A megkülönböztetésnek és a marginalizálódásnak való kitettség társadalmi, kulturális, gazdasági és politikai körülmények következménye, nem pedig bizonyos embercsoportok eredendő jellemzője. Az ezekhez a csoportokhoz tartozó nők és lányok gyakran válnak többszörös megkülönböztetés és nemi alapú erőszak áldozatává. Ugyanakkor jogaik megsértése esetén korlátozottan férnek hozzá a védelemhez, a támogatáshoz és a jogorvoslathoz. Egy, a sztereotip nemi szerepekről és attitűdökről, valamint azok nőkre gyakorolt diszkriminatív hatásáról készített közelmúltbeli tanulmány rámutatott arra, hogy a nők nem természetüknél fogva veszélyeztetettek, hanem rájuk rótt hátránytól szenvednek.