Description

Рани брак се у одређеном контексту разумије као синоним за дјечји брак или као термин који је шири од термина дјечји брак и који укључује, на примјер, брак између људи који су због нивоа у свом физичком, емоционалном, сексуалном или психосоцијалном развоју онемогућени да слободно и уз потпуну сагласност ступе у брак.

Additional notes and information

Многе резолуције и извјештаји Уједињених нација користе изразе „рани брак” и „дјечји брак” наизмјенично, без икаквих примјетних разлика. Други користе фразу: „рани брак” укључујући и „дјечји брак”’ подразумијевајући да рани брак обухвата дјечји брак, али такође укључује и ситуације које се не квалификују као дјечји брак, попут бракова у којима су један или оба супружника млађи од 18 година, али се према законима те државе третирају као одрасле особе.