Description

manželstvo jednotlivcov, ktorých úroveň fyzického, emočného, sexuálneho a psychosociálneho vývoja im neumožňuje slobodne a plne sa rozhodnúť pre uzavretie manželstva

Additional notes and information

Mnohé rezolúcie a správy Organizácie spojených národov používajú vzájomne zameniteľné „skoré manželstvo“ a „manželstvo maloletých“ bez akéhokoľvek zreteľného rozlišovania. Iné používajú výraz „skoré manželstvo vrátane manželstva maloletých“, čo znamená, že skoré manželstvo nezahŕňa len manželstvo maloletých, ale aj situácie, ktoré sa nekvalifikujú ako manželstvo maloletých, napr. manželstvá, v rámci ktorých je jeden, resp. obaja manželia vo veku menej ako 18 rokov, ale podľa zákonov štátu dosiahli plnoletosť.