Description

olyan személyek közötti házasság, akiknek fizikai, érzelmi, szexuális és pszichoszociális fejlettsége nem teszi lehetővé a házasságkötésbe való szabad és teljes körű beleegyezést

Additional notes and information

Számos ENSZ-határozat és -jelentés érzékelhető különbségtétel nélkül, egymás szinonimájaként használja a „korai házasság” és a „gyermekházasság” fogalmat. Mások a „korai házasság, azon belül gyermekházasság” kifejezést használják, utalva arra, hogy a korai házasság magában foglalja a gyermekházasságot, de az olyan, gyermekházasságnak nem minősülő helyzeteket is, mint amikor az egyik vagy mindkét fél 18 év alatti, de az adott ország jogszabályai alapján nagykorúnak minősül.