Description

daoine á bpósadh nach bhfuil sé de chumas acu comhthoiliú go saoráideach agus go hiomlán pósadh mar gheall ar an leibhéal ag a bhfuil a bhforbairt fhisiceach, mhothúchánach, ghnéasach agus shíceolaíoch

Additional notes and information

Úsáideann go leor rún agus tuarascálacha na Náisiún Aontaithe 'luathphósadh' agus 'pósadh leanaí' go hidirmhalartach, gan aon idirdhealú suntasach. Úsáideann daoine eile an frása 'luathphósadh, lena n-áirítear pósadh leanaí', ag tabhairt le fios go bhfolaíonn luathphósadh pósadh leanaí ach go bhfolaíonn sé freisin cásanna nach bhfuil incháilithe mar phósadh leanaí, mar shampla póstaí ina bhfuil duine amháin nó an dá chéile faoi bhun 18 mbliana d'aois ach atá tar éis teacht i lán-aois faoi dhlíthe stáit.