Description

Sellaisten henkilöiden avioliitto, jotka eivät pysty fyysisen, henkisen, seksuaalisen ja psykososiaalisen kehitystasonsa vuoksi antamaan vapaaehtoista ja täysin tietoon perustuvaa suostumustaan

Additional notes and information

Monissa Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselmissa ja kertomuksissa käytetään "varhaisavioliittoa" ja "lapsiavioliittoa" toisiaan vastaavasti ja ilman merkittävää eroa. Joskus käytetään ilmaisua "varhaisavioliitto, mukaan lukien lapsiavioliitto", joka tarkoittaa, että varhaisavioliitto kattaa lapsiavioliiton mutta sisältää myös tilanteita, jotka eivät täytä lapsiavioliiton edellytyksiä, kuten avioliitot, joissa toinen tai molemmat puolisot ovat alle 18-vuotiaita mutta ovat saavuttaneet täysi-ikäisyyden valtion lakien mukaan.