Description

ægteskab, der indgås af personer, hvis fysiske, følelsesmæssige, seksuelle og psykosociale udvikling ikke er tilstrækkelig til, at de frit og selvstændigt kan give deres samtykke til at indgå ægteskab

Additional notes and information

Mange FN-resolutioner og rapporter anvender udtrykkene "tidligt ægteskab" og "børneægteskab" uden nogen tydelig forskel. Andre bruger udtrykket "tidligt ægteskab, herunder børneægteskab", hvilket betyder, at tidligt ægteskab omfatter børneægteskab, og samtidig omfatter tilfælde, der ikke kan kategoriseres som børneægteskaber, f.eks. hvor en eller begge ægtefæller er under 18 år, men er myndig(e) i henhold til den nationale lovgivning.