Description

brak pojedinaca čija ih razina fizičkog, emocionalnog, spolnog i psihičkog razvoja čini nesposobnima da slobodno i u potpunosti pristanu na brak

Additional notes and information

Mnoge rezolucije i izvještaji Ujedinjenih naroda koriste pojmove "rani brak" i "brak s djetetom" kao istoznačne, bez neke uočljive razlike. Drugi izraze "rani brak" i "brak s djetetom" koriste kao sinonime, što implicira da "rani brak" obuhvaća i "brak s djetetom", ali također uključuje i situacije koje se ne predstavljaju "brak s djetetom", kao što su brakovi u kojima je jedan supružnik ili oba supružnika mlađe od 18 godina, ali su punoljetni prema mjerodavnim zakonima.