Description

căsătorie între indivizi al căror nivel de dezvoltare fizică, emoțională, sexuală și psihosocială nu le permite să-și dea consimțământul liber și deplin la căsătorie.

Additional notes and information

Multe rezoluții și rapoarte ale ONU folosesc termenii de „căsătorie timpurie” și „căsătorie cu o persoană minoră” ca sinonime, fără nicio deosebire notabilă. Alții folosesc termenul „căsătorie timpurie, inclusiv căsătoria cu o persoană minoră”, considerând că o căsătorie timpurie cuprinde și căsătoriile cu o persoană minoră dar include și situațiile care nu se încadrează la căsătorii cu persoană minoră, de exemplu situațiile în care unul sau ambii soți au vârsta sub 18 ani, dar sunt majori conform legislației naționale.