Description

sňatek uzavřený osobami, které vzhledem k úrovni svého tělesného, citového, sexuálního a psychosociálního vývoje nejsou schopny dát k uzavření sňatku svobodný a plný souhlas

Additional notes and information

Pojmy „sňatek v raném věku“ a „dětský sňatek“ jsou v rezolucích a zprávách OSN často zaměňovány, aniž by mezi nimi bylo jasně rozlišováno. Někde je použit výraz „sňatek v raném věku, včetně dětského sňatku“, z něhož vyplývá, že sňatek v raném věku zahrnuje také dětský sňatek, tento výraz se však vztahuje i na případy, které nejsou dětským sňatkem, například na sňatky, při nichž jeden nebo oba manželé jsou mladší 18 let, ale podle zákonů daného státu již dosáhli plnoletosti.