Description

małżeństwo osób, które z uwagi na stopień rozwoju fizycznego, emocjonalnego, seksualnego i psychospołecznego nie są zdolne do wyrażenia wolnej i w pełni świadomej zgody na małżeństwo

Additional notes and information

W wielu rezolucjach i raportach Narodów Zjednoczonych terminów „wczesne małżeństwo” oraz „małżeństwo dzieci” używa się wymiennie, bez wyraźnego rozróżnienia. Niektórzy używają wyrażenia „wczesne małżeńswo, w tym małżeństw dzieci”. co sugeruje, że wczesne zawieranie małżeństw obejmuje małżeństwa dzieci, ale także sytuacje, które nie kwalifikują się jako małżeństwa dzieci, np. gdy jedno z małżonków lub oboje są poniżej 18 roku życia, ale osiągnęli pełnoletność zgodnie z prawem krajowym.