Description

Рани брак се у одређеном контексту разуме као синоним за дечији брак или као термин који је шири од термина дечији брак и који укључује, на пример, брак између људи који су због нивоа у свом физичком, емоционалном, сексуалном или психосоцијалном развоју онемогућени да слободно и уз потпуну сагласност ступе у брак. Видети такође: дечији брак; присилни брак

Additional notes and information

Многе резолуције и извештаји Уједињених нација користе изразе „рани бракˮ и „дечији бракˮ неизменично, без икаквих приметних разлика. Други користе фразу: „рани бракˮ укључујући и „дечији бракˮ’ подразумевајуц́и да рани брак обухвата дечји брак, али такође укључује и ситуације које се не квалификују као дечји брак, попут бракова у којима су један или оба супружника млађи од 18 година, али се према законима те државе третирају као одрасле особе.