Description

Rani brak se u određenom kontekstu razumije kao sinonim za dječiji brak ili kao termin koji je širi od termina dječiji brak i koji uključuje, naprimjer, brak između ljudi koji su zbog nivoa u svom fizičkom, emocionalnom, seksualnom ili psihosocijalnom razvoju onemogućeni da slobodno i uz potpunu saglasnost stupe u brak.

Additional notes and information

Mnoge rezolucije i izvještaji Ujedinjenih nacija koriste izraze „rani brak” i „dječiji brak” naizmjenično, bez ikakvih primjetnih razlika. Drugi koriste frazu: „rani brak” uključujući i „dječiji brak”’ podrazumijevajući da rani brak obuhvata dječiji brak, ali također uključuje i situacije koje se ne kvalifikuju kao dječiji brak, poput brakova u kojima su jedan ili oba supružnika mlađi od 18 godina, ali se prema zakonima te države tretiraju kao odrasle osobe.