Description

osoba koja živi bez partnera i svakodnevno skrbi za jedno ili više djece koje uzdržava

Additional notes and information

U Europi su većina samohranih roditelja samohrane majke.