Description

persona, kura dzīvo bez partnera un veic apgādājama bērna vai bērnu ikdienas aprūpes pienākumus