Description

Oikeudet ja velvollisuudet, joita vanhemmilla on lastensa osalta

Additional notes and information

Vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus huolehtia lastensa elämästä, henkilökohtaisesta kehityksestä, oikeuksista ja eduista tukeakseen lastensa tervettä kasvua, persoonallisuuden harmonista kehitystä ja valmiuksia elää itsenäisesti ja tehdä työtä. Siten vanhempainoikeudet myös perustuvat lapsen oikeuksiin ihmisenä. Vanhempainoikeudet eivät voi koskaan olla vastoin lapsen perusihmisoikeuksia siten kuin niistä on säädetty kansallisessa ja kansainvälisessä lainsäädännössä. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto esittää kaikki lapsen oikeudet lapsen oikeuksista tehdyssä yleissopimuksessa. Vanhempainoikeudet koskevat molempia vanhempia. Tähän käsitteeseen viitataan myös "vanhempien vastuuna".