Description

Lapsevanemate õigused ja kohustused seoses nende lastega

Additional notes and information

Vanematel on õigus ja kohustus hoolitseda oma laste elu, arengu ja õiguste eest, et neist kasvaksid terved ja harmoonilised inimesed, kes on võimelised iseseisvalt hakkama saama ja tööd tegema. Seega peegeldavad vanemaõigused ka laste inimõigusi. Vanemaõigused ei tohi kunagi olla vastuolus lapse inimõigustega, mis tulenevad riigisisestest ja rahvusvahelistest õigusaktidest. ÜRO inimõiguste ülemvolinik on loetlenud kõik lapse õigused lapse õiguste konventsioonis. Vanemaõigused antakse mõlemale vanemale. Sellele terminile viidatakse ka kui „vanemlikule vastutusele“.