Description

forældres rettigheder og forpligtelser vedrørende deres børn

Additional notes and information

Forældre har med henblik på at give børn en sund opvækst, en harmonisk personlig udvikling og evnen til at føre et selvstændigt liv og en karriere ret og pligt til at tage sig af deres børns liv, personlige udvikling, rettigheder og fordele. Forældrenes rettigheder afspejler dermed også barnets rettigheder som menneske. Forældrenes rettigheder kan aldrig være i strid med barnets grundlæggende menneskerettigheder, som foreskrevet i national og international lovgivning. FN's Højkommisariat for Menneskerettigheder opstiller alle barnets rettigheder i FN's konvention om barnets rettigheder. Forældrenes rettigheder tillægges begge forældre. Dette udtryk betegnes også som "forældreansvar".