Description

su vaikais susijusios tėvų teisės ir pareigos

Additional notes and information

Siekdami užtikrinti sveiką vaikų augimą, harmoningą asmenybės vystymąsi, gebėjimą gyventi savarankiškai ir siekti karjeros, tėvai turi teisę ir pareigą rūpintis savo vaikų gyvenimu, asmenine raida, teisėmis ir nauda. Todėl tėvų teisės taip pat atspindi vaiko, kaip žmogaus, teises. Tėvų teisės niekada negali prieštarauti pagrindinėms vaiko žmogaus teisėms, kaip nustatyta nacionaliniuose ir tarptautiniuose įstatymuose. Jungtinių Tautų Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras visas vaiko teises išdėstė Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje. Tėvų teisės suteikiamos abiem tėvams. Šis terminas taip pat vadinamas „tėvų atsakomybe“.