Description

Термин „родитељска права” односи се на права и обавезе родитеља у вези са њиховом дјецом. Родитељи, са циљем да подрже здрав раст дјетета, складан лични развој и способност да воде самосталан живот и каријеру, имају право и обавезу да брину о животу, личном развоју, правима и предностима своје дјеце.

Additional notes and information

Дакле, родитељска права такође одражавају права дјетета као човјека. Родитељска права никада не могу бити у супротности са основним људским правима дјетета, како је уређено државним и међународним законодавством. Канцеларија Високог комесаријата Уједињених нација за људска права наводи сва права дјетета у Конвенцији о правима дјетета. Родитељска права имају оба родитеља. Овај термин се такође назива и „родитељска одговорност”.