Description

Termin „roditeljska prava” odnosi se na prava i obaveze roditelja u vezi sa njihovom djecom.

Additional notes and information

Roditelji, sa ciljem da podrže zdrav rast djeteta, skladan lični razvoj i sposobnost da vode samostalan život i karijeru, imaju pravo i obavezu da brinu o životu, ličnom razvoju, pravima i prednostima svoje djece. Dakle, roditeljska prava također odražavaju prava djeteta kao čovjeka. Roditeljska prava nikada ne mogu biti u suprotnosti sa osnovnim ljudskim pravima djeteta, kako je uređeno državnim i međunarodnim zakonodavstvom. Ured Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za ljudska prava navodi sva prava djeteta u Konvenciji o pravima djeteta. Roditeljska prava imaju oba roditelja. Ovaj termin se također naziva i „roditeljska odgovornost”.