Description

a szülők gyermekeikkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei

Additional notes and information

A gyermekek egészséges növekedésének, harmonikus személyes fejlődésének és önálló életvitelre és pályafutásra való képessé válásának támogatása érdekében a szülőknek joga és kötelessége gondoskodni gyermekeik életéről, személyes fejlődéséről, valamint az őket megillető jogokról és juttatásokról.
Ezért a szülői jogok a gyermek mint ember jogait is tükrözik. A szülői jogok soha nem állhatnak ellentétben a gyermek nemzeti és nemzetközi jogszabályok szerinti alapvető emberi jogaival. Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala a gyermek valamennyi jogát rögzíti a gyermek jogairól szóló egyezményben.
A szülői jogok mindkét szülőt megilletik. A fogalom „szülői felelősségként” is ismert.