Description

pravice in dolžnosti staršev v zvezi z njihovimi otroki

Additional notes and information

Starši, ki imajo namen pomagati otrokom pri zdravi rasti, skladnem osebnostnem razvoju in sposobnosti za neodvisno življenje in poklicno pot, imajo pravico in dolžnost, da skrbijo za življenje, osebnostni razvoj, pravice in koristi svojih otrok.
Tako starševske pravice odražajo tudi pravice otroka kot človeka. Starševske pravice ne morejo biti nikoli v nasprotju s temeljnimi človekovimi pravicami otroka, kot jih ureja nacionalna in mednarodna zakonodaja. Urad visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice navaja vse pravice otroka v Konvenciji o otrokovih pravicah.
Starševske pravice se dodeljujejo obema staršema. Izraz se navaja tudi kot „starševska odgovornost“.