Description

cearta agus oibleagáidí na dtuismitheoirí maidir lena leanaí

Additional notes and information

Tá de cheart agus d’oibleagáid ar thuismitheoirí, chun críocha tacú le dul in aois sláintiúil agus le forbairt shuaimhneach phearsanta leanaí agus le go mbeidh saol agus gairm neamhspleách ag na leanaí sin, aire a thabhairt do shaol, forbairt phearsanta, cearta agus sochair a leanaí. Dá bhrí sin, ba cheart cearta tuismitheoirí a léiriú i gcearta an linbh mar dhuine. Ní féidir le cearta tuismitheoirí a bheith i gcoinne chearta bunúsacha duine an linbh, mar a rialaítear le reachtaíocht náisiúnta agus idirnáisiúnta. Luann Oifig Ard‑Choimisinéir na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine cearta uile an linbh sa Choinbhinsiún um Chearta an Linbh. Bronntar cearta tuismitheoirí ar an dá thuismitheoir. Gairtear 'freagracht tuismitheora' den téarma sin freisin.