Description

niekto, kto žije bez partnera a ktorý vykonáva každodennú starostlivosť o nezaopatrené dieťa alebo deti

Additional notes and information

Matky samoživiteľky predstavujú v Európe prevažnú väčšinu rodičov samoživiteľov.