Description

en person som lever utan en partner och som har dagligt ansvar att ta hand om ett eller flera barn i beroendeställning

Additional notes and information

I Europa utgör ensamstående mödrar den stora majoriteten ensamstående föräldrar.